Wat is Zwangerfit?

NVFB-ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over peripartum bekkenpijn (tijdens de zwangerschap) en de kennis van de bekkenbodemproblematiek. Dit alles oefenbaar gemaakt met basiselementen uit de aerobic en de fitness. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit® docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

NVFB-ZwangerFit® heeft een aantal specifieke kenmerken die bijdragen aan de eigenheid en merkbekendheid van het product en een duidelijk onderscheid maken met andere vormen van zwangerschapsbegeleiding op de markt:

• NVFB-ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw in haar hele zwangere periode. De zwangere vrouw kan al vanaf de 12e week van haar zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen met NVFB-ZwangerFit®. Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft en er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven.

• Postpartum (na de bevalling) kan er al vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling geoefend worden tot, indien gewenst, 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw oefenen zolang het haar nodig lijkt, eventueel in overleg met haar NVFB-ZwangerFit® docent.

• De actieve NVFB-ZwangerFit® lessen kunnen voor zowel zwangere vrouwen als pas bevallen vrouwen tegelijk zijn. De indeling hiervoor is afhankelijk van de duur van de zwangerschap of van de tijd na de bevalling en van de opzet van de NVFB-ZwangerFit® docent.

• NVFB-ZwangerFit® heeft een scheiding van actieve lessen en theorielessen. De zwangere vrouw of de pas bevallen vrouw kan zo elke actieve les volgen en alleen deelnemen aan die theorieles die aansluit bij haar behoefte op dat moment. De theorie-onderwerpen wisselen.

• De actieve lessen NVFB-ZwangerFit® hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

• De theorie lessen NVFB-ZwangerFit® geven een waardevolle aanvulling betreffende kennis overdracht en uitleg. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met specifieke kennis op het gebied van de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.

• NVFB-ZwangerFit® biedt de oefeningen op muziek aan. Het is geen aerobicles voor zwangeren, maar actief oefenen met zorgvuldig gekozen muziekgebruik als toevoeging. Er wordt gebruikgemaakt van basiselementen uit de fitness en de aerobic. Afhankelijk van de mogelijkheden kan in de actieve NVFB-ZwangerFit® lessen gebruik gemaakt worden van fitnessapparatuur of klein oefenmateriaal.