Voor wie?

De lessen ZwangerFit ® worden doorlopend gegeven, je kunt elk gewenst moment instromen (indien de groepsgrootte dit toelaat). Zwangeren kunnen starten vanaf 12 weken zwangerschap (na de eerste echo) en bevallen dames kunnen starten vanaf 4-6 weken na de bevalling. Later beginnen mag natuurlijk ook. Voor de eerste les tijdens de zwangerschap vindt de intake plaats door het invullen van het intakeformulier. Indien er bijzonderheden zijn of de zwangere dit wenst kan er een afspraak worden gemaakt voor een individuele intake. Voor de eerste les na de bevalling vindt er een individuele intake plaats. Intakes kunnen zowel telefonisch als op de praktijk plaatsvinden.fit